Pon. – Pet.  od 8 do 16h

Dostava besplatna za 3 ili više poručenih proizvoda. 

OPŠTI USLOVI PRODAJE

Poštovani kupci,

posjetom ili kupovinom u našoj onlajn prodavnici https:// www.premiumpharma.ba (u daljem tekstu: “Prodavnica”) prihvatate Opšte uslove prodaje (u daljem tekstu “Opšti uslovi“) koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primjenjujemo. Prodavnica zadržava pravo da bez prethodnog obavJeštavanja vrši izmjene i dopune ovih opštih uslova.

Predmet Opštih uslova

Opšti uslovi definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata, odnosno reklamacije robe ponuđene na internet stranici https://premiumpharma.ba (u daljem tekstu “Internet stranica“), kao i drugih pitanja od značaja.

Subjekti Opštih uslova

Prodavac robe, koja se naručuje i plaća putem pouzeća, opšte uplatnice ili online platnim karticama je PREMIUM PHARMA,  e – mail: info@premiumpharma.ba (u daljem tekstu: “Online prodavac“). Kupac robe je posjetilac Prodavnice, koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu, plati ga platnom karticom, opštom uplatnicom ili pošalje narudžbu, pa artikal plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Uslovi korištenja

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove opšte uslove i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primjenjive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte da koristite ovu internet stranicu.

Roba i cijene

Putem Prodavnice kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na Internet stranici, pri čemu proizvodi u svemu odgovaraju pratećim deklaracijama koje su objavljene uz proizvode (u daljem tekstu: “Roba“ ili “Proizvodi“). Cijene na Internet stranici iskazane su sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV-om). Iskazane cijene su u konvertibilnim markama (KM).

Naručivanje

Roba se naručuje ubacivanjem u korpu na Internet stranici i nakon potvrde porudžbine ista je neopoziva (osim u slučajevima i po proceduri predviđenoj važećim zakonima). Ukoliko Online prodavac nije u mogućnosti da isporuči svu naručenu robu, isporučiće raspoloživu od izabrane robe, o čemu će obavijestiti Kupca mejlom (ili telefonom).

Dostava

Naručena roba od Online prodavca dostavlja se do ulaza u stambeni objekat kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije u obavezi da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu.

Roba se dostavlja na području cijele BiH. Isporuka narudžbe je u roku od 1-2 radna dana. Rok dostave može da bude i duži od naznačenog, ali ne duži od 15 dana, ukoliko naručena roba nije trenutno dostupna ili je kupac potvrdu o online kupovini dobio u toku vikenda ili državnih praznika.

Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja robe potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju poručene robe.

Ukoliko kupac naručenu robu odbije da primi prilikom isporuke na željenu adresu, Online prodavac ima pravo da traži nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.

Plaćanje

Naručenu robu kupac može da plati platnim karticama, putem opšte uplatnice, ili gotovinom kuriru prilikom dostave.

Povrat novca u slučaju povrata robe vrši se od strane Onlajn prodavca isključivo na tekući račun, koji je kupac priložio u Obrascu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili Reklamacionom listu.

Reklamacije

1. Kupac putem mejla info@premiumpharma.ba, ili u pisanoj formi izjavljuje reklamaciju prodavcu – uz dostavu računa kao dokaz za kupljenu robu, lično u prostorijama Prodavca ili poštom na adresu Prodavca.

2. Premium Pharma – Prodavac je dužan da se o Vašem zahtjevu izjasni u roku od 5 radnih dana od dana kada je izjavljena reklamacija.

3. Premium Pharma – prodavac je dužan da prihvaćenu reklamaciju riješi u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Reklamacije na oštećenja u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24 sata od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok provjerite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak dijelova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi dijelovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj + 387 66  583 067 ili pošaljete e–mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e–mail info@premiumpharma.ba i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavijestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rješavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu putem interneta kupac koji se u smislu navedenog zakona smatra potrošačem ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe, odnosno odustanak od kupovine.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak, isporuke robe koja je
podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja, isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke i isporuke druge vrste robe u skladu sa Zakonom.

Potrošač je na osnovu čl. 34 Zakona o zaštiti potrošača dužan da vrati robu trgovcu – Online prodavcu (Premium Pharma), bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu. Po isteku roka od 14 dana roba se više ne može vratiti. Prilikom povrata robe obavezno je vratiti istu u ispravnom i nekorištenom stanju i u originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalan račun. Smatraće se da je roba vraćena u roku, ako je potrošač poslao robu prije isteka roka od 14 dana od trenutka slanja obrasca za odustanak. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe.

Potpisivanjem obrasca o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu potrošač izjavljuje da je saglasan da mu se cijena robe vrati kada roba bude vraćena na adresu za prijem obrazaca i robe, a da trgovac – Online prodavac (Premium Pharma DOO Novi Sad) ima pravo da uskrati vraćanje celokupne kupoprodajne cene ili srazmerno umanji vrednost kupoprodajne cene, ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao.

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida ugovora – odustanka od ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahtijeva ne bude ispunjen, Online prodavac neće biti u mogućnosti da prihvati zahtjev kupca.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na Internet stranici kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver vlasništvo su Online prodavca – Premium Pharma i ne mogu da se koriste bez prethodne saglasnosti istog. Sve informacije dostupne na Internet stranici isključivo su informativnog karaktera, ne smiju da se koriste u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju kupci

Kupci mogu slobodno komentarisati proizvode i slati email poruke. Prodavnica ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamjerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i diskriminaciju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez prethodnog obaviještenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena. Protiv takvih aktivnosti Prodavnica može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Opisi i slike proizvoda

Prodavnica nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, kao i da koristi što verodostojnije fotografije artikala, međutim nije u mogućnosti da garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji je kupac kupio odstupa od podataka koji su navedeni na Internet stranici, tj. objavljenoj deklaraciji, kupac ga možete vratiti u nekorištenom stanju po proceduri sa sajta Odustanak od kupovine i popuniti obrazac o odustanku od ugovora o zaključenog na daljinu, a Online prodavac će izvršiti povrat novca.

Radno vrijeme

Prodavnica radi od 00-24h, 7 dana u nedjelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja Internet stranica može biti kraći vremenski period nedostupna, o čemu će svi korisnici i kupci biti obaviješteni.

Ažuriranje podataka na Internet stranici

Prodavnica zadržava pravo da može u svako vrijeme, bez prethodne najave, da promjeni podatke prikazane na bilo kom dijelu Internet stranice.

Zaštita povjerljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu – sistemu Online prodavca – Premium Pharma.

Politika privatnosti

U ime Online prodavca – Premium Pharma obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne žele da se izbrišu sa mailing lista, koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju u skladu sa zakonom i dostupni su samo zaposlenima, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Premium Pharma (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti u skladu sa zakonom.

Promjene Opštih uslova

Online prodavac – Premium Pharma zadržava pravo da sve gore navedene uslove promijeni bez prethodnog obavještavanja kupaca. Svaka izmjena ili dopuna ovih opštih uslova biće odmah objavljena na internet stranici Online prodavca. Trebalo bi da posjetite ovu internet stranicu s vremena na vrijeme i provjerite ažurne Opšte uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih opštih uslova mogu da budu nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ove internet stranice – sajta. Smatra se da su kupci upoznati sa promjenama Opštih uslova prilikom svake sljedeće porudžbine.

Call Now Button